Sản xuất máy móc thực phẩm sẽ phát triển một cách thông minh

Sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo cung cấp một phương pháp hiệu quả để phân tích và xử lý dữ liệu và thông tin sản xuất, đồng thời bổ sung thêm đôi cánh thông minh cho công nghệ sản xuất.Công nghệ trí tuệ nhân tạo đặc biệt thích hợp để giải quyết các vấn đề đặc biệt phức tạp và không chắc chắn.Hầu hết tất cả các khía cạnh của quá trình sản xuất đều có thể được ứng dụng rộng rãi công nghệ trí tuệ nhân tạo.Công nghệ hệ thống chuyên gia có thể được sử dụng để thiết kế kỹ thuật, thiết kế quy trình, lập lịch sản xuất, chẩn đoán lỗi, v.v. Cũng có thể áp dụng các phương pháp thông minh máy tính tiên tiến như mạng nơ-ron và kỹ thuật điều khiển mờ vào công thức sản phẩm, lập lịch sản xuất, v.v. quy trình sản xuất thông minh.

Để thích ứng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của thị trường, ngành sản xuất máy móc thực phẩm của Trung Quốc đang có những thay đổi quan trọng trong những năm gần đây.Ví dụ, sản xuất quy mô lớn của doanh nghiệp đang chuyển sang sản xuất linh hoạt theo yêu cầu của thị trường hoặc khách hàng.Hệ thống thiết kế và điều khiển được tích hợp độc lập vào hệ thống thiết kế và điều khiển.Nhìn chung, ở một nơi nhất định, sản xuất được biến đổi thành quá trình sản xuất và thu mua toàn cầu.Các yêu cầu về chất lượng, chi phí, hiệu quả và an toàn của các nhà máy sản xuất cũng ngày càng cao.Có thể thấy trước rằng những thay đổi này sẽ thúc đẩy sự phát triển và ứng dụng công nghệ tự động hóa lên những bước phát triển mới.sân khấu.

Thông minh hóa là hướng tương lai của tự động hóa sản xuất máy móc thực phẩm, nhưng những công nghệ này không phải là những sinh vật mới và ứng dụng của chúng trong ngành sản xuất ngày càng trở nên rõ ràng.Trên thực tế, đối với ngành sản xuất của Trung Quốc hiện nay, việc áp dụng công nghệ sản xuất thông minh không phải là vấn đề.Vấn đề hiện nay là nếu nó chỉ ở một bộ phận nhất định của doanh nghiệp để đạt được trí thông minh, nhưng không thể đảm bảo tối ưu hóa tổng thể, ý nghĩa của trí thông minh này là hạn chế.

Các nhà máy sản xuất thông minh yêu cầu kiểm soát rõ ràng các quy trình sản xuất và bán hàng, khả năng kiểm soát quy trình sản xuất, giảm các can thiệp thủ công trong dây chuyền sản xuất, thu thập dữ liệu dây chuyền sản xuất kịp thời và chính xác, lập kế hoạch sản xuất và lịch trình sản xuất hợp lý hơn, bao gồm cả phát triển sản phẩm, thiết kế và gia công phần mềm.Sản xuất và giao hàng, v.v., cần được tự động hóa cao độ và thông minh ở mỗi giai đoạn sản xuất, và thông tin tích hợp cao ở mỗi giai đoạn là một xu hướng tất yếu.Phần mềm sẽ trở thành nền tảng quan trọng cho việc xây dựng các nhà máy thông minh.Đã đăng ký Bản quyền.Giao diện vận hành thân thiện với người dùng, kết nối nền tảng điện toán máy tính công suất cao, điện toán đám mây và tích hợp thông tin, phân tích và thống kê trên các mạng đều sẽ trở thành những yếu tố then chốt.

Công nghệ điều khiển tự động không chỉ có thể thực hiện điều khiển thông minh trên dây chuyền sản xuất mà còn đảm bảo an toàn cho một hoạt động thống nhất và tiêu chuẩn.Người ta tin rằng sự phát triển trong tương lai sẽ cho phép người dùng cuối quy mô lớn đầu tư vào nó, làm cho việc phát triển máy móc thực phẩm hiệu quả hơn, tiết kiệm hơn và công nghệ cao hơn..Mạng thiết bị máy móc thực phẩm Trung Quốc Xiaobian tin rằng mặc dù quy trình thông minh của ngành sản xuất máy móc thực phẩm của Trung Quốc vẫn còn một chặng đường dài để đi từ tự động hóa đến thông minh hóa, nhưng với sự phát triển không ngừng của công nghệ, các sản phẩm máy móc thực phẩm chắc chắn sẽ trở nên thông minh.Việc phát triển theo hướng của ngành sản xuất máy móc thực phẩm là một lựa chọn tất yếu.


Thời gian đăng bài: Tháng 6-28-2022